Personvern

Jeg tar dette med personvern seriøst, og vil at du skal stole på at å handle her er trygt.

Personopplysninger jeg samler inn skal kun utleveres til andre dersom det er nødvendig for at jeg som selger skal få gjennomført salget til deg, eller i lovbestemte tilfeller. Personopplysninger som samles inn av tredjepart, for eksempel Vipps og PayPal, behandles i henhold til de selskapenes retningslinjer.

Hvis jeg som selger vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må jeg innhente din samtykke ved avtaleinngåelsen. Jeg må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Din samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Du kan kontakte meg via kontaktskjemaet eller pr. brev dersom du har spørsmål om mine bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at jeg sletter eller endrer personopplysningene dine.